BMW Vision M Next – Mẫu xe kế nhiệm i8 một thời

bmw vision m next or m1

Trái với BMW i8, phiên bản hoàn chỉnh của BMW Vision M Next sẽ sử dụng động cơ thuần điện.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com