photo 1 166193221804547138794

Hệ thống treo bao gồm phuộc trước Showa BPF đường kính 43 mm có thể điều chỉnh hoàn toàn trong giảm xóc nén và hồi cũng như tải trước lò xo, bên cạnh giảm xóc Sachs phía sau cũng có thể điều chỉnh hoàn toàn. Mẫu xe cũng sở hữu bộ giảm chấn lái Sachs.