Kenguru chiếc xe sinh ra cho người khuyết tật, chỉ có một cửa duy nhất

Kenguru là chiếc xe điện đầu tiên hỗ trợ đưa người khuyết tật đi xe lăn vào ghế lái vô cùng thuận tiện.

error: CHIA SẺ NGAY XEOTO.PRO (=_=)