Mất bằng lái xe máy có phải thi lại không?

Mất bằng lái xe có cần thi lại không?

Theo Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Như vậy theo quy định nêu trên, nếu bị mất giấy phép lái xe thì tùy vào thời hạn của giấy phép lái xe đã mất mà tài xế sẽ được cấp lại hoặc phải thi lại, cụ thể:

– Nếu bị mất giấy phép lái xe mà còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng thì được cấp lại giấy phép lái xe.

– Nếu bị mất giấy phép lái xe mà quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên thì phải thi lại.

Giay Phep Lai Xe

Nếu mất bằng lái lần đầu, tài xế sẽ được chấp nhận cấp lại bằng lái xe mà không phải thi lại lý thuyết và thực hành

Giấy phép lái xe hết thời hạn thì có phải thi lại không?

Theo Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, đối với các loại giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng mà đã hết thời hạn sử dụng thì được quy định như sau:

– Giấy phép lái xe hết thời hạn dưới 3 tháng, kể từ ngày hết hạn thì được xét cấp lại giấy phép lái xe mà không cần phải thi lại.

– Giấy phép lái xe hết thời hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

– Giấy phép lái xe hết thời hạn từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Theo Danviet

error: CHIA SẺ NGAY XEOTO.PRO (=_=)